Webshop » Chemie zwembad » Alka+

Alka+

Alka+
Alkaliniteit
  • alkaliniteit verhogen
  • poedervorm

Totale alkaliniteit
Het begrip Totale Alkaliniteit wordt vaak verward met het begrip pH waarde.
De TA werkt als buffer tegen plotselinge veranderingen in de pH waarde.
Hoe lager de TA-waarde des te gemakkelijker kan de pH waarde worden aangepast door toevoeging van kleine hoeveelheden van een zuur of een base.

Invloed van cyanuurzuur op de meting van de TA
Indien er cyanuurzuur in het water aanwezig is, wanneer men chloortabletten gebruikt bijvoorbeeld, beïnvloedt dit de meting van de TA.
De meting geeft in dat geval een te hoog resultaat.

Ideale waarde:
De ideale TA-waarde ligt tussen 100 en 150 ppm.
Bij een hogere waarde dan 175 ppm is er veel zuur of base nodig om de pH-waarde te veranderen.
Onder 60 ppm is de pH-waarde niet stabiel.
Het kan even duren voordat u de gewenste TA-waarde bereikt heeft, omdat de pH waarde nooit onder de 6.8 en boven de 8 behoort te komen.
U kunt de pH-waarde en de TA-waarde aanpassen door kleine hoeveelheden van de juiste producten toe te voegen.
Zie ook de aanwijzingen op het etiket.
Als de TA-waarde eenmaal correct is zijn regelmatige metingen in het algemeen niet meer nodig.

€ 21,00 inclusief BTW

Beschikbaar

Aantal