HomeWebshophoe werken chemicaliën?ContactMijn accountInfo

Hoe werken chemicaliën?

baby-water

Goed verzorgd en kristalhelder water, dat is de droom van iedere zwembad eigenaar. Want het plezier van een eigen zwembad wordt letterlijk vertroebeld indien het zwembad en het water niet op de juiste manier verzorgd worden.  Zwembadvoordeel is meer dan alleen een onlineshop, het wil de zwembadeigenaar helpen in al zijn vragen met heb bieden van professioneel advies.


De waterbehandeling gebeurt door middel van fysische en chemische processen.


Beide zijn essentieel voor een efficiënte waterbehandeling.

Met de fysische behandeling dient reeds rekening gehouden te worden bij de aanleg van het zwembad door het plaatsen van circulatiepompen en een filterinstallatie die aangepast zijn aan de afmetingen en de verwachte belasting van het zwembad. Een goede geplaatste filterinstallatie zorgt ervoor dat de gehele badvolume met regelmatige intervals gefilterd wordt. Ook het soort filtermedia is hierbij van belang.
Dit is echter niet voldoende om het water zuiver te houden.


Het water moet ook scheikundig behandeld worden door toevoeging van reinigende producten. Deze zogenaamde "waterbehandeling" wordt grotendeels over gelaten aan de zwembadeigenaar. Vroeger kon deze enkel beschikken over zoutzuur en chloor.
De nadelen van dit soort waterbehandeling zijn bekend:


Het is gevaarlijk om met deze bijtende chemicaliën om te gaan·         Het is onmogelijk om de twee producten nauwkeurig te doseren


·         Chloor ontbindt gedeeltelijk onder invloed van UV-stralen, zodat het product gedeeltelijk onbenut blijft en zijn werking bijgevolg juist op hete dagen (als er veel gezwommen wordt) niet optimaal is.


·         Er is een sterke verhoging van de pH-waarde van het water door de sterke alkalische reactie van de chloor, waardoor bij hard, kalkhoudend water de kalk neerslaat op de zwembadwand en toestellen.


·         Afhankelijk van de opslagomstandigheden (tijd, temperatuur, plaats) verliest chloor een deel van zijn actieve chloor (richtwaarde: halvering na 2 maanden).


Vandaag de dag kunnen de zwembadeigenaars kiezen uit een aantal moderne producten (automatische doseringen) voor de waterbehandeling, die gemakkelijk hanteerbaar en efficiënt zijn en vooral gevaarloos en zonder speciale vakkennis gebruikt kunnen worden.
Niettemin is het noodzakelijk om enkele basisbegrippen inzake de behandeling van zwembadwater onder de knie te krijgen en om de functie van bepaalde producten voor waterbehandeling te begrijpen.


Optimale pH-waarde


De pH-waarde van water geeft aan in welke mate het water zuur of basisch reageert.
De pH schaal gaat van 0 (sterk zuur) via 7,0 (neutraal) tot 14 (sterk basisch).

Zwembadwater moet een pH-waarde hebben tussen 7,0 en 7,4.


Als de pH-waarde lager is dan 7,0, dan is het water agressief tegenover alle metalen delen in het bad.


PH-waarden boven 7,4 leiden tot irritatie van de slijmhuid en de ogen.


Bij hard water slaat de kalk neer, terwijl de werkzaamheid van het gebruikte chloor afneemt. Het is dus van belang om de details te kennen van het water dat gebruikt wordt om het zwembad te vullen. Deze informatie kan men bekomen bij de plaatselijke watermaatschappij. Op heel wat plaatsen is het water hard tot zeer hard door de aanwezigheid van opgeloste calcium- of magnesiumzouten.


De pH-waarde van hard water ligt normaal boven 7 en stijgt meestal nog als het water verwarmd wordt.
Als er hard water gebruikt wordt, is het dus essentieel om de pH-waarde regelmatig te controleren van zodra men het bad vult.


Als de pH-waarde hoger zou liggen dan 7,4, moet pH-Minus toegevoegd worden. Dit is een zuurgranulaat dat gevaarloos gemanipuleerd kan worden en dat de alkalische componenten die voor de hardheid van het water zorgen, neutraliseert. Dit is evenwel een geleidelijke, stapsgewijze procedure. Een regelmatige controle van de pH-waarde en de toevoeging van pH-Minus zijn noodzakelijk.


"Zacht" zwembadwater is gemakkelijker te behandelen. In dergelijke gevallen ligt de pH-waarde gewoonlijk onder de 7. Toch is een eenmalige toevoeging van pH-Plus, een alkali in poedervorm, meestal voldoende om de pH-waarde tot een waarde boven 7 te doen stijgen.


Waterzuivering


Zwembadwater vormt een goede voedingsbodem voor allerlei micro-organismen, bacteriën en schimmels. Slechts een gering aantal van deze bacteriën en schimmels is ziekteverwekkend en houdt een risico in voor besmetting van de zwemmers, maar zelfs bacteriën en schimmels die op zichzelf onschuldig zijn, kunnen door hun snelle vermenigvuldiging een slijmachtige aangroei (ondermeer algen) veroorzaken en kunnen het water in extreme gevallen zelfs troebel maken. Het is bijgevolg noodzakelijk om te zorgen voor een efficiënte manier om de micro-organismen te doden, d. w. z. om het water doeltreffend te behandelen.

De klassieke water behandeling met chloor

Chloor heeft niet alleen een zuiverende werking, maar vernietigt tevens alle organische verontreinigingen die niet uit het water gefilterd kunnen worden. Deze verontreinigingen worden onvermijdelijk in het water gebracht door de badgasten en vormen een ideale voedingsbodem voor bacteriën en schimmels.
Door de ontwikkeling van gestabiliseerde chloorproducten is het tegenwoordig niet alleen mogelijk om de chloor langer te bewaren, maar ook om de werking van het beschikbare chloor efficiënter te benutten. De producten in kwestie zijn preparaten in vaste vorm. Deze producten hebben een aantal specifieke eigenschappen, zoals een hoog gehalte aan actieve chloor, ze zijn volledig wateroplosbaar zonder bezinksel, ze beïnvloeden de pH-waarde niet en ze zorgen voor een stabilisering van de niet gebonden chloor die in het water aanwezig is, zelfs bij sterke zonnestralen en bij hogere watertemperaturen.  Wij raden steeds een automatisatie van Chloor en Ph aan waarbij een minimum van chloor wordt gebruikt, zodat men deze zelfs niet meer ruikt in het water, maar dat wel een optimale ontsmetting geeft.


Zoutelectrolyse

Het gebruik van zout om zwembadwater te ontsmetten is aan een opmars bezig. Een zoutelectrolyse apparaat gebruikt het zout om chloor aan te maken en te doseren. Deze milieuvriendelijke techniek heeft veel voordelen. U hoeft zelf geen chloor meer toe te voegen en dankzij de stabiele dosering blijft het chloorgehalte continu op peil. Nadat de chloor zijn werk heeft gedaan, wordt deze terug omgezet in zout. In tegenstelling tot chloor verdampt het zout niet uit het water en is zout toevoegen enkel nodig na veelvuldig keerspoelen (waarbij het zoute water geloosd wordt). Chlooramines (een bijproduct van chloor door contact met o.a. transpiratievocht en urine) die verantwoordelijk zijn voor huidirritatie en rode ogen, worden door de zoutelectrolyse afgebroken. Het licht gezout water is bovendien zacht en goed voor de huid omdat het beter aansluit bij de zoutconcentratie in de huid. Ook tijdens uw vakantie zorgt uw zoutelectrolyse apparaat voor het onderhoud van uw zwembadwater.  Zoutelectrolyse heeft wel één nadeel: door de aanwezige zouten in het zwembadwater kan op termijn uw zwembadinstallatie aangetast worden.  Zoutoxidatie kan zich voordoen waardoor de levensduur van de installatie wordt ingekort.Vlokking


Het water in een zwembad wordt gefilterd om troebelheid te vermijden. Een filter kan evenwel slechts vuildeeltjes van een bepaalde grootte filteren. Kleinere deeltjes, de zogenaamde colloïden kunnen enkel uitgefilterd worden mits bijkomende maatregelen.
In het geval van zandfilters kunnen deze colloïden opgevangen worden door middel van vlokking


Het vlokmiddel wordt kort voor de filter toegevoegd (onder vloeibare of cartouche vorm) aan het water en vormt vlokken die de kleinste onzuiverheden omsluiten en bovendien aan hun oppervlakte verdere vuildeeltjes aantrekken. De vlokken worden dan samen met deze kleine vuildeeltjes groot genoeg om door de glasfilter tegengehouden te worden.


Alkaliteit


Het begrip TA wordt vaak verward met het begrip pH waarde. De TA werkt als buffer tegen plotselinge veranderingen in de pH waarde. Hoe lager de TA-waarde des te gemakkelijker kan de pH waarde worden aangepast door toevoeging van kleine hoeveelheden van een zuur of een base.


Invloed van cyanuurzuur op de meting van de TA
Indien er cyanuurzuur in het water aanwezig is, beïnvloedt dit de meting van de TA. De meting geeft in dat geval een te hoog resultaat. De gemeten waarde moet, afhankelijk van de pH waarde, gecorrigeerd worden met een percentage uit de onderstaande tabel. Bij een gehalte aan cyanuurzuur <= 50 ppm en een gemeten TA is >= 100 ppm is een correctie niet noodzakelijk.


Bij een pH van 7.5 moet de gemeten TA-waarde met 30 % verminderd worden om een juiste meting te krijgen.


Indien er cyanuurzuur in het water aanwezig is, beïnvloedt dit de meting van de TA. De meting geeft in dat geval een te hoog resultaat.


Ideale waarde.


De ideale TA-waarde ligt tussen 100 en 150 ppm. Bij een hogere waarde dan 175 ppm is er veel zuur of base nodig om de pH-waarde te veranderen. Onder 60 ppm is de pH-waarde niet stabiel.
Het kan even duren voordat u de gewenste TA-waarde bereikt heeft, omdat de pH waarde nooit onder de 6.8 en boven de 8 behoort te komen. U kunt de pH-waarde en de TA-waarde aanpassen door kleine hoeveelheden van de juiste producten toe te voegen. Zie ook de aanwijzingen op het etiket. Als de TA-waarde eenmaal correct is zijn regelmatige metingen in het algemeen niet meer nodig.Contacteer ons via zwembadvoordeel@gmail.com voor een professioneel advies inzake al uw problemen met uw zwembadwater.

Zwembadvoordeel.be - Hoogstraat 87C - 9160 Lokeren

GSM: 0498/419557 (7/7 beschikbaar) zwembadvoordeel@gmail.com

Home Webshop hoe werken chemicaliën? Contact Mijn account Info

Alle prijzen zijn Inclusief 21% BTW
Webshop software: EasyWebshop.be
Heeft u een vraag?